Rabu, Julai 18, 2018

Dasar Keselamatan

  • Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
  • Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Institut Aminuddin Baki, Kementerian dan Perkhidmatan Awam adalah dilarang.
  • Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.
  • Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
  • Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke Portal Rasmi dan Laman Web IAB atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Pengarah.
  • Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam Portal Rasmi dan Laman Web IAB adalah dilarang.
  • Perlindungan Data: Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
  • Keselamatan Storan :Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.