Rabu, Julai 18, 2018
  1. IAB komited untuk menyediakan program latihan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan.
  2. Adalah menjadi komitmen kami untuk memenuhi keperluan-keperluan sistem pengurusan kualiti dan meningkatkan keberkesanan secara berterusan.
  3. Bagi memastikan tujuan ini, dasar kualiti beserta dengan objektifnya disemak semula semasa mesyuarat kajian semula pengurusan untuk memastikan kesesuaiannya yang berterusan.
  4. Dasar kualiti ini disebar melalui media cetak dan taklimat pengurusan untuk difahami oleh keseluruhan anggota IAB.