Rabu, Julai 18, 2018

Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Pendidikan (JP)

Ketua Jabatan: Ahmad Hanizar b. Abdul Halim, DG48

Ahli Jabatan:

  • Muhammad Lukman b. Ismail, DG48

Fungsi dan Tugas Jabatan

  • Merancang, menggubal dan melaksana program latihan dalam bidang penyelidikan pengurusan dan kepimpinan pendidikan.
  • Menjalankan penyelidikan dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan untuk pembangunan IAB.
  • Memberi khidmat runding cara dalam bidang penyelidikan pengurusan pendidikan.
  • Menyelaras penyelidikan dan pembangunan program latihan IAB.
  • Menghasilkan laporan penyelidikan untuk diterbitkan.
  • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang penyelidikan pengurusan pendidikan.
  • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program di peringkat jabatan.