Rabu, Julai 18, 2018

Jabatan Latihan Pentadbiran Pejabat dan Pengurusan Kewangan (JLPPPK)

Ketua Jabatan: Mardiana bt. Muhamad, DG52 (KUP)

Ahli Jabatan:

 • Mohamad Razif b. Rahman, Pegawai Latihan N32
 • Adnan b. Ishak, Pegawai Latihan N32
 • Syed Aziz b. Syed Yassin, Pegawai Latihan N32
 • Rozaida bt. Mohamad, Pegawai Latihan N32
 • Juhaimi b. Abd Rasid, Pegawai Latihan W32
 • Koy A/P Akun, Pegawai Latihan W32
 • Hasitoh bt. Shuib, Pegawai Latihan W32

Fungsi dan Tugas Jabatan

 • Merancang, menggubal dan melaksanakan program latihan dalam bidang pentadbiran pejabat dan pengurusan kewangan.
 • Melaksanakan Kursus Audit Berteguran yang diarahkan oleh Bahagian Kewangan KPM.
 • Memberi khidmat nasihat dan runding cara berkaitan dengan pentadbiran pejabat dan pengurusan kewangan.
 • Menjalankan penyelidikan dalam bidang pentadbiran pejabat dan pengurusan kewangan.
 • Menghasilkan bahan penulisan dalam bidang pentadbiran pejabat dan pengurusan kewangan untuk diterbitkan.
 • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang pentadbiran pejabat dan pengurusan kewangan
 • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program di peringkat jabatan.
 • Melaksanakan audit dalaman kewangan IAB Cawangan Utara (Lembaga Pemeriksa).