Rabu, Julai 18, 2018

Jabatan Konsultasi, Mentoring dan Coaching (JKMC)

Ketua Jabatan: Ishak b. Ibrahim, DG52 (KUP)

Ahli Jabatan:

  • Dr. Hj. Joohari b. Ariffin, DG52 (KUP)
  • Azman b. Abdan, DG48

Fungsi dan Tugas Jabatan

  • Merancang, menggubal dan melaksanakan program latihan dalam bidang konsultasi, mentoring dan coaching.
  • Menjalankan penyelidikan dalam bidang konsultasi, mentoring dan coaching.
  • Memberi khidmat runding cara dalam bidang konsultasi, mentoring dan coaching.
  • Menerbitkan bahan penulisan dalam bidang konsultasi, mentoring dan coaching.
  • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang konsultasi, mentoring dan coaching.
  • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program di peringkat jabatan.
  • Menyelaras pelaksanaan Program Pembangunan Sekolah (School Improvement Program) di IAB Cawangan Utara.
  • Menjadi penyelaras program pembangunan sekolah gandingan.