Rabu, Julai 18, 2018

Jabatan Dokumentasi dan Sumber Pendidikan (JDSP)

Ketua Jabatan: Noriza bt. Mohamed Nasir, DG52 (KUP)

Ahli Jabatan:

 • Norleha bt. Ibrahim, DG52
 • Hj. Abdul Halim b. Hassan, DG52 (KUP)
 • Syamsul b. Abdul Hamid, DG44

Fungsi dan Tugas Jabatan

 • Merancang, menggubal dan melaksana program latihan dalam bidang penerbitan bahan dan sumber pendidikan.
 • Memberi khidmat runding cara dalam bidang penerbitan bahan.
 • Menyelaras pengurusan sumber pendidikan IAB Cawangan Utara.
 • Menyelaras bahan penerbitan dan promosi IAB Cawangan Utara.
 • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang penerbitan bahan dan pengurusan sumber pendidikan.
 • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program di peringkat jabatan.
 • Mengurus dan menyunting bahan terbitan IAB.
 • Menyelaras pengedaran bahan terbitan IAB.
 • Merancang dan menerbitkan Buku Perancangan Tahunan IAB Cawangan Utara.