Rabu, Julai 18, 2018

Jabatan Bahasa dan Komunikasi (JBK)

Ketua Jabatan: Mohd. Anuar b. Kamaruddin, DG52 (KUP)

Ahli Jabatan:

  • Ruslan b. Shamsudin, DG54 (KUP)
  • Suzana bt.Abd. Latif, DG48
  • Mohd. Shukri b. Md. Jaafar, DG44

Fungsi dan Tugas Jabatan

  • Merancang, menggubal dan melaksanakan program latihan dalam bidang bahasa dan komunikasi pemimpin pendidikan.
  • Mereka bentuk dan melaksanakan program untuk menyebar luas dan mengimplimentasikan penggunaan BM/BI secara lisan/tulisan dalam semua aspek pengurusan kepimpinan pendidikan.
  • Memberi khidmat runding cara dalam bidang bahasa dan komunikasi pemimpin pendidikan.
  • Menjalankan penyelidikan dalam bidang bahasa dan komunikasi pemimpin pendidikan.
  • Menghasilkan bahan penulisan dalam bidang bahasa dan komunikasi pemimpin pendidikan untuk diterbitkan.
  • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang bahasa dan komunikasi pemimpin pendidikan.
  • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program di peringkat jabatan.