Rabu, Julai 18, 2018

Jabatan Asas Pendidikan dan Komuniti (JAPK)

Ketua Jabatan: Dr. Premavathy a/p Ponnusamy, DG54 (M)

Ahli Jabatan:

  • Syed Putra b. Syed Ali, DG54 (KUP)
  • Adz Jamros bt Jamali, DG48

Fungsi dan Tugas Jabatan

  • Merancang, menggubal dan melaksana program latihan dalam bidang asas pendidikan dan komuniti.
  • Menjalankan khidmat runding cara dalam bidang asas pendidikan dan komuniti.
  • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang asas pendidikan dan komuniti.
  • Menjalankan penyelidikan dalam bidang asas pendidikan dan komuniti.
  • Menghasilkan bahan-bahan penulisan dalam bidang asas pendidikan dan komuniti.
  • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program di peringkat jabatan.
  • Menjalin hubungan strategik dengan komuniti persekitaran.