Rabu, Julai 18, 2018

Jabatan Aplikasi Komputer Dalam Pendidikan (JAKDP)

Ketua Jabatan: Fazil b. Ahmad, DG48

Ahli Jabatan: 

 • Zamri b. Abu Bakar, DG54 (KUP)

   Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

 • Noriati Roseni bt. Ghazali, F32
 • Rohaima bt. Ahmad, F32

Fungsi dan Tugas Jabatan

 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan latihan pengaplikasian komputer dalam pendidikan.
 • Merancang dan mengurus belanjawan pelaksanaan program di peringkat jabatan.
 • Menjalankan penyelidikan dalam bidang aplikasi komputer.
 • Memberi khidmat runding cara dalam bidang aplikasi dan pengurusan komputer.
 • Menghasilkan bahan penulisan dalam bidang teknologi komputer untuk diterbitkan.
 • Menjadi kumpulan pemikir dalam bidang aplikasi dan pengurusan komputer.
 • Pembangunan dan penyelengaraan sistem dalaman IAB Utara.
 • Pembangunan dan penyelengaraan laman web di IAB Utara.