PROGRAM RASMI INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA

 TARIKH  KETERANGAN  TEMPAT
16 Mei 2018 Sambutan Hari Guru "Guru Pemacu Transformasi Pendidikan" & Ihya' Ramadan 1439H/2018M IAB Cawangan Utara, Kedah
06 Mei 2018 Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasamu Dikenang IAB Cawangan Utara, Kedah
24 April 2018 Program Jom Baca Bersama untuk 10 minit IAB Cawangan Utara, Kedah
22 April 2018 Bicara Profesional oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran
(Pembangunan Profesionalisme Keguruan), KPM
YBrs. Dr. Hj. Zainal Aalam bin Hassan

IAB Cawangan Utara, Kedah
2 April 2018 Majlis Perasmian Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan(NPQEL)
oleh YBrs. Puan Misterine binti Raden (Timb. Pengarah(Khidmat Latihan)
Menjalankan Tugas Pengarah Institut Aminuddin Baki, KPM

IAB Cawangan Utara, Kedah
  • Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
  • Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Institut Aminuddin Baki, Kementerian dan Perkhidmatan Awam adalah dilarang.
  • Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.
  • Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
  • Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke Portal Rasmi dan Laman Web IAB atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Pengarah.
  • Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam Portal Rasmi dan Laman Web IAB adalah dilarang.
  • Perlindungan Data: Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
  • Keselamatan Storan :Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.