PROGRAM RASMI INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA

 TARIKH  KETERANGAN  TEMPAT
17 Julai 2018 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) Bil 3/2018 IAB Cawangan Utara, Kedah
08 Julai 2018 Majlis Jasamu Dikenang - Tuan Syed Aziz bin Syed Yassin IAB Cawangan Utara, Kedah
02 Julai 2018 Taklimat Pelaksanaan Audit Kualiti Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti IAB MS ISO 9001:2015 IAB Cawangan Utara, Kedah
01 Julai 2018 Majlis Perhimpunan Bulanan Julai 2018 dan Majlis Jasamu Dikenang - Tuan Haji Elhammi bin Ahmad IAB Cawangan Utara, Kedah
     
  • Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
  • Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi Institut Aminuddin Baki, Kementerian dan Perkhidmatan Awam adalah dilarang.
  • Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.
  • Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
  • Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke Portal Rasmi dan Laman Web IAB atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Pengarah.
  • Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam Portal Rasmi dan Laman Web IAB adalah dilarang.
  • Perlindungan Data: Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
  • Keselamatan Storan :Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.